Onipan! – TV Series (2022) – Also known as “おにぱん!”

Director:

Cast:

Kikuko Inoue, Kaori Maeda, Mika Negishi, Kokona Nonaka, Yume Nozaki, Miyu Tomita

Synopsis

(TV Series)