Game of Spy – TV Series (2022) – Also known as “ゲーム・オブ・スパイ”

Director:

Cast:

Noriyuki Higashiyama, Yukiyoshi Ozawa, Lauren Tsai, Denden, Paolo Andrea Di Pietro, Takahiro Fujimoto, Ken Matsudaira, Min Tanaka, Tatsuya Ueda, Atsuro Watabe

Synopsis

(TV Series)